top of page
English speaking skills

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

វគ្គសិក្សាត្រៀមភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសន្ទនាភាសាអង់គ្លេស

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលបំណងពិសេស

វគ្គត្រៀមសម្ភាសន៍

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីព

ភាសាអង់គ្លេសអាជីវកម្ម

English grammar

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ

វគ្គសិក្សាត្រៀមប្រលងភាសាអង់គ្លេស

វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ

Cambridge ESOL: KET និង PET

រចនាសម្ព័ន្ធប្រយោគ

វគ្គសន្ទនាភាសាអង់គ្លេស

សូរស័ព្ទភាសាអង់គ្លេស

bottom of page